Turpal Palet Ölçüleri

0 538 456 43 77

Turpal Palet Ölçüleri

Bu paletler, ürünlerin teslim edildiği noktalarda boşa çıktıktan sonra, karışık bir şekilde göndericilere iade edilmektedir. İade edilen paletler ile paleti gönderen firmanın beklentileri örtüşmediği için birçok verimsizlik ortaya çıkmaktadır. Bu verimsizlikler nedeniyle de firmaların ortak “palet kalite paydası” her geçen gün azalmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da, özellikle organize perakendenin mal kabul ve sevkiyat süreçlerinde aksamalar, üretici ve tedarikçi tarafında da ilave maliyetler meydana gelmeye başlamıştır. TURPAL, bu sorunun çözümü için, standart bir palet üretilmesi, kullanılması ve iade edilmesinin kontrolü için kurulmuş, kar amacı gütmeyen, bağımsız bir kuruluştur.